แจ้งปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 1 เม.ย. 2014, 5:18:24

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ดำเนินการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2556 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2557 และแจ้งปิดภาคเรียนในวันที่ 20  มีนาคม 2557  เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2557