การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 28 ก.ย. 2013, 3:15:20

    โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ดำเนินงานตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู ปีการศึกษา 2556  โดยจะนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่จังหวัดหนองคาย เข้าชมและไหว้พระวัดโพธิ์ (วัดพระใส) เข้าชมและไหว้พระวัดแก้วกู่ ชมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ชมตลาดปลอกภาษีช่องเม็ก ชมวัตถุโบราณบ้านเชียง ออกเดินทางในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)