ส่งครูอบรมเว็ปไซต์

วันที่โพสต์: 23 เม.ย. 2014, 6:41:33

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมการจัดทำเว็ปไซต์โรเงรียน จำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ฯนครกาหลง 1 และ 2  อำเภอคอนสวรรค์  จำนวน 43  โรงเรียน