โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรม คอนสวรรค์ปั่นครั้งที่ 2

Post date: Jul 1, 2016 8:44:20 AM

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จะจัดกิจกรรม คอนสวรรค์ ปั่น ครั้งที่ 2  " ปั่นเพื่อน้อง ร่วมสร้างห้องเกียรติยศ" ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559  วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงที่แปรงฟัน และปรับปรุงห้องเรียนให้กับนักเรียน สนใจติดต่อเบอร์ 0819668619 ,0833852945