ข้อมูลการติดต่อ

  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  

หมู่ที่ 7  ตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

Website  :  nkw.chaiyaphum1.go.th

E-mail  :   nkw@chaiyaphum1.go.th

เบอร์โทรศัพท์   :   -

แผนที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)