การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่โพสต์: 27 ก.ย. 2013, 8:30:23

    โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้กำหนดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ ๓๐ ก.ย. - ๓ ต.ค. ๕๖