แจ้งการปิดเรียนภายใน

วันที่โพสต์: 10 มิ.ย. 2013, 11:30:35

       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2556 

       ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้บริหาร คณะครูต้องเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) มีความจำเป็นที่จะต้องปิดเรียนภายใน 2 วัน คือวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2556 เรียนชดเชย วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 และวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556