ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุขเกษม  ทิพโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

หมายเลขโทรศัพท์ : -