แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 16 ต.ค. 2014, 5:45:24

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม 2557  - ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และในวันที่ 31ตุลาคม 2557 ขอให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2