วันวิสาขบูชา

วันที่โพสต์: 24 พ.ค. 2013, 4:15:24

    วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่ง วันวิสาขบูชา 2556 ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ในปีนี้นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา จึงของเชิญพุทธสาสนิกชนมาร่วมเวียนเทียนที่วัดนรเทพบ้านหนองงขามกับทางโรงเรียนบ้านหนองขาม วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 14.00 น.