ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ

Post date: Jun 11, 2015 6:29:44 AM

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภุมิ เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2558  สนใจติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ในเวลาราชการ