แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 5 พ.ค. 2014, 13:18:42

โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)  กำหนดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพุธที่ 14 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557