แจ้งการหยุดเรียนภายใน

วันที่โพสต์: 3 มิ.ย. 2013, 10:44:26

    เนื่องจากท่าน ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะออกมาพบปะกับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 56 เวลา 08.30 น. ทางโรงเรียนจึงทำการหยุดเรียนภายในเป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ