ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: 21 พ.ค. 2015, 3:31:30

โรงเรียนบ้านหนอทงขาม(ทองงามวิทยา) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 2  คน วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ